Succesvolle salesforce.com
implementaties door de Agile aanpak

Implementatie

De sterke opkomst van cloud computing en het ontbreken van de noodzaak om bij een project veel tijd en geld te investeren in hard- en software, brengt bijna automatisch een sterk veranderde projectaanpak met zich mee. We kunnen ons nu immers direct richten op het ondersteunen van de business-processen in plaats van op de onderliggende ICT. 

Op basis van onze jarenlange ervaring met het succesvol implementeren van honderden cloud CRM-projecten ontwikkelden wij onze eigen implementatie-aanpak: Cloud Deployment Approach. Met deze aanpak realiseren wij succesvolle cloud CRM- implementaties volledig via de Agile-aanpak, waarbij samenwerking met de klant en snelle adoptie door gebruikers sleutelwoorden zijn.

Agile betekent letterlijk: snel, behendig, licht. Agile-implementatie gaat ervan uit dat gebruikers tijdens het implementatieproces de mogelijkheden van het product leren ontdekken en eventuele wensen en eisen kunnen bijstellen.

Het streven van de Agile- implementatiemethode is om zo snel mogelijk werkende functionaliteiten te leveren. Hierbij starten we met die functionaliteiten die het meeste impact op uw business hebben. Onze iteratieve Agile-werkwijze zorgt bovendien voor meer transparantie en zekerheid omtrent de waarde van de geleverde functionaliteit.

Voor kleinschalige projecten of projecten waar in een relatief korte tijd resultaat moet worden geboekt met een implementatie, ontwikkelden wij een gecomprimeerde FastWay-methode. Deze is gebaseerd op de principes van onze Cloud Deployment Approach. We gebruiken FastWay veelal bij projecten met een iteratie van tien aaneengesloten dagen. Uiteraard inclusief workshops, datamigratie en training.

Volg ons